2. El Yazılım Nedir?

Hayatımızda pek çok eşyayı ikinci el olarak satabiliyoruz. İkinci el satışı sadece ülkemizde değil tüm dünyada aktif olarak yapılan bir işlemdir. İkinci el ürünleri satarken, hiç ikinci el yazılım satışını duydunuz mu? Orijinal olarak aldığınız yazılımlar, işletim sistemleri bir süre kullandıktan sonra işlevini yitirebilir. Fakat yazılım alırken ikinci el olup olmadığını hiç düşünmeyiz. Bazı firmalar ise özellikle de  ticari firmalar kendileri için artık fayda sağlamayan yazılımları satarken, satış sözleşmelerinde bunu yasaklayabiliyorlar. Ama bu sözleşme kanunlar  karşısında ne kadar yasal ya da kanunların karşısında hükümlü mü?

Yargıtay bu konuda da bazı yasaları gün yüzüne çıkarmak amacı ile karar ve sonuç kısmını şu şekilde belirtmiştir.

“dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı yön bulunmamasına, bilgisayar programının ikinci el satışını yasaklayan oem lisans sözleşmesinin 16. Maddesinin, 5846 sayılı fsek md. 23/2 maddesindeki emredici hüküm karşısında geçerli olmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.”

Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı üzere konu ile alakalı, açık görüşünü dile getirip  fsek md. 23/2 gereğince  ihlallin olmadığını belirtmiştir.

“eser sahibinin izniyle yurt dışında çoğaltılmış nüshaların yurt içine getirilmesi ve bunlardan yayma yoluyla faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Yurt dışında çoğaltılmış nüshalar her ne surette olursa olsun eser sahibinin ve/veya eser sahibinin iznini haiz yayma hakkı sahibinin izni olmaksızın ithal edilemez. Kiralama ve kamuya ödünç verme yetkisi eser sahibinde kalmak kaydıyla, belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışı veya dağıtımı yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez.”

Yargıtay’ın vermiş olduğu bu kararlar, İstanbul 1. Fikri ve sınai haklar mahkemesinde en ince ayrıntısına kadar incelenmiştir.

Bu bağlamda mahkeme, OEM lisans sözleşmesinin 16. Maddesinde belirtilen “yazılımın 3. Kişiye yalnızca lisanslı aygıtla birlikte doğrudan devir edilebileceğine” yani yapılan teklifin ürün koruması ile alakalı olmayıp, o ürünün ticari işlev görmesi ile ilgili olduğuna karar vermiştir. Yani mahkeme ikinci el pazarının hak çerçevesi içinde kontrol altında tutmak için olduğunu açıklamıştır.

Yeni olan tüm bilgisayarlara, üretici firma tarafından isim verme OEM numarası ekleme ve mevcut işletim sisteminin yeni bilgisayara özgün hale getirme hakkını vermiştir. Yapılan  bu işlemler sayesinde mevcutta kullanılan işletim sisteminin, başka bir bilgisayara taşınmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu konuda emsal niteliğinde bir karara varılmıştır. İstanbul 1. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi verdiği karar ile 2012 yılında 2009/24/ec nolu  bilgisayar programları direktifi md. 4’te bahsedilen “kopya”ların sadece kutu olarak cd ile satılanlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda “internetten indirilen” orijinal niteliğindeki kopyaların bu verilen kurallar dahilinde olduğunu açıklamıştır.

Buradan çıkarılacak konu ise bir kimse  hem kutu ile satın aldığı yazılımları hem de internetten indirdiği yazılımları güncelleme yaparak farklı birine ikinci el olarak satabilir.

Birden fazla ikinci el yazılım satacak olan kişiler ise önce yazılımları bilgisayarlardan silip, daha sonra ikinci el olarak satabilir. Bu yapılan işlem sayesinde kişi yazılımı geliştiren eser sahibine de zarar vermeden, artık kendi işine yaramayacak olan yazılımı satabilir. Bu sayede hem eser sahibi korunmuş olur hem de yazılımı satın alan kişinin ticari kaygıları giderilmiş olur.

Burada unutulmaması gereken esas konu ise yazılımın sadece tek bilgisayarda olması konusudur. Yani satın alınan program farklı bir kişiye satılacağı zaman satan kişinin de bilgisayarından silinmesi gerekir.

Yapılan bu düzenlemeler sayesinde korsan yazılımların önüne geçilmesi ve mevcut bilgisayarın boşa gitmemesi hedeflenmiştir. Yazılım sahipleri artık mevcut yazılımlara ihtiyaç duymadıklarında tıpkı diğer ikinci el pazarında olduğu gibi satışlarını yasal bir çerçeve ile yapabilirler.

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping